1
Hỗ trợ qua Facebook
KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Khóa học bồi dưỡng Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn các Tỉnh, Thành Phố trong cả nước. Học viện tài chính, Trường Cao đẳng nghề Văn Lang phối hợp với Công ty CP Giáo dục Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau
KHÓA HỌC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Khai giảng liên tục khóa học kế toán ngân hàng trên toàn quốc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán ngân hàng của đại học kinh tế quốc dân hoặc của BGD
KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

Khóa học kế toán tổng hợp cung cấp các kiến thức tổng hợp và kỹ năng thực hành về kế toán tài chính theo chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành
KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Tổng Cục Hải Quan cho phép Công ty cổ phần giáo dục việt nam tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan trên toàn quốc theo CV 1005/TCHQ-TCCB.
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu trên toàn quốc.Khóa học được trực tiếp giảng dạy bởi các GS, TS, Trọng tài viên trung tâm trọng tài Quốc tế (VIAC)
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Đào tạo Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính. Cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

MẪU CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

MẪU CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

mẫu chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp, kế toán trưởng hành chính sự nghiệp. Đào tạo kế toán trưởng trên toàn quốc
QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Chứng chỉ của Bộ Nội Vụ cấp. Thời gian học 2 tháng, kinh phí phù hợp cho đối tượng có nhu cầu
Hotline: 094 68 68 905 - 0971 86 86 12 Ms Thảo