1
Hỗ trợ qua Facebook
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Các nghiệp vụ cơ bản của nghề lễ tân khách sạn như: nhận đặt buồng, làm thủ tục đăng ký khách sạn, phục vụ khách trong quá trình lưu trú, thanh toán và làm thủ tục trả buồng… 
Hotline: 094 68 68 905 - 0971 86 86 12 Ms Thảo