1
Hỗ trợ qua Facebook
KHÓA HỌC NV GIÁO DỤC MẦM NON

KHÓA HỌC NV GIÁO DỤC MẦM NON

Chứng chỉ giáo dục mầm non dành cho cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ và đang làm công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non
QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

Khai giảng liên tục khóa học chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ nguồn đang công tác tại các cơ sở Mầm non trên toàn quốc
Hotline: 094 68 68 905 - 0971 86 86 12 Ms Thảo