1
Hỗ trợ qua Facebook

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC. ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ TƯ VẤN DU HỌC

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tư vấn du học, căn cứ vào Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013.

Khóa học nghiệp vụ tư vấn du học dành cho:

- Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
- Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện.
nghiệp vụ tư vấn du học

Nội dung đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

Theo thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 Về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Nội dung đào tạo tư vấn du học chi tiết

1. Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 265 tiết, bao gồm:
- Kiến thức bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết học tập trung và 162 tiết tự học;
- Kiến thức tự chọn: 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tập trung và 30 tiết tự học.
Nội dung học bắt buộc

Chuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục

1. Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục
2. Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học
3. Hội thảo 1
4. Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1

Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới

1. Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam
2. Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới
3. Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài
4. Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài
5. Hội thảo 2
6. Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học

1. Kỹ năng tư vấn du học
2. Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học
3. Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh
4. Hội thảo 3
Nội dung học tự chọn (chọn 2 trong 4 nội dung)
1. Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế
2. Phát triển giáo dục quốc tế
3. Hồ sơ tài chính và thị thực du học
4. Giải quyết tranh chấp
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 3
THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
Cấp chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ: "Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học" theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
Thời gian học: 15 ngày (Bao gồm có dự học tập trung trên lớp 5 ngày còn lại là thời gian tự học và tham dự kiểm tra ½ ngày để cấp chứng chỉ)
Kinh phí khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học: 3.000.000đ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC TƯ VẤN DU HỌC GỒM:

- Chứng minh thư photo 
- Bằng tốt nghiệp cao nhất photo 
- 04 ảnh 3×4,
- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu. 
Tải danh sách đăng ký tư vấn du học
 
Mọi chi tiết liên hệ
Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
Địa chỉ: Lô 14-15 BT1, khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội
Hotline/ Zalo: 094 68 68 905 – 0971 86 86 12 Ms Thảo
Email: thaopt@giaoducvietnam.edu.vn
Skype : thuthao11082008
 

 

Đăng ký lớp học


Hotline: 094 68 68 905 - 0971 86 86 12 Ms Thảo