1
Hỗ trợ qua Facebook

NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Trang chủ  >> NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM >> NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu. Thời gian học 15 buổi, lệ phí 3,5tr. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần và đủ của giám đốc, nhân viên tư vấn du học trên toàn quốc
Hotline: 094 68 68 905 - 0971 86 86 12 Ms Thảo