Trang chủ   TIN HỌC  ĐÀO TẠO AUTOCAD  VẼ AUTOCAD ĐƯỜNG GHI KÍCH THƯỚC

VẼ AUTOCAD ĐƯỜNG GHI KÍCH THƯỚC

Bạn đã vẽ được các lệnh trong AutoCad thành thạo, Tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi kích thước lên bản vẽ
Ghi kích thước trong bản vẽ autocad 2d là phần rất quan trọng

Hưỡng dẫn ghi kích thước autocad

 1.Nhóm lệnh cơ bản đo kích thước trong AutoCAD.
1.1. D : Tạo kiểu kích thước.
1.2. Dli : Ghi kích thước nằm ngang hay thẳng đứng (đối với 2 điểm).
1.3. Dal : Ghi kích thước góc xiên.
1.4. Dco : Ghi kích thước nối tiếp.
1.5. Dba : Ghi kích thước song song  (ít dùng).
1.6. Dan : Ghi kích thước góc.
1.7. Dar: Ghi kích thước cung.
1.8. Dra: Ghi kích thước  bán kính.
1.9. Ddi : Ghi kích thước đường kính.
1.10. Di : Ghi kích thước 2 điểm (ít dùng).
1.11. Div: Chia đối tượng thành các phần bằng nhau (ít dùng).
2.Dưới đây là các hình ảnh minh họa.
2.1. Lệnh D. Hiện bảng sau :
học autocad thành thạo 
Với Thông số cơ bản :
ISO-25 là kích thước mặc định theo AutoCAD (Không nên dùng cái này nhé).
Set current : Chọn đường kích thước hiện tại.
New : Tạo đường kích thước mới.
Modify : Sửa đường kích thước .
Override : Sửa thông số đường kích thước.
Compare : So sánh 2 đường kích thước.
( Các thông sỗ kĩ thuật đường kích thước mình sẽ nói ở bài sau).
2.2. Lệnh Dli. Đo đường thẳng đứng hay nằm ngang.
 học autocad thành thạo
 2.3 . Lệnh Dal. Đo đường chéo.
 học autocad thành thạo
2.4.Lệnh Dco : Kích thước nối tiếp. (Lưu ý đo bằng dli hay dal một lần rùi gõ dco).
 học autocad thành thạo 
2.5. Lệnh Dba.Ghi kích thước song song.
( Lưu ý : Gõ lệnh dal hoặc dli rùi gõ dba ).
 học autocad thành thạo 
2.6. Lệnh Dan : Ghi kích thước góc.
 học autocad thành thạo 
2.7. Lệnh Dar : Kích thước cung.
 học autocad thành thạo
2.8. Lệnh Dra : Ghi kích thước  bán kính.
 học autocad thành thạo
2.9. Lệnh Ddi: Ghi kích thước đường kính.
 học autocad thành thạo
2.10. Lệnh Di : Ghi kích thước 2 điểm.
 học autocad thành thạo
2.11.Lệnh Div : chia đối tượng thành các phần bằng nhau.
( Lưu ý : Phần bằng nhau ở đây là tạo điểm chia đều đối tượng, đối  tượng không bị phá vỡ ).
 học autocad thành thạo
Chia đối tượng làm mấy phần .
 Kết quả sau khi thực hiện.
 học autocad thành thạo
 
 

Hotline: 094 68 68 905 - Ms Thảo