Bài viết hướng dẫn giải toán 6 tập 1 trang 121

Những nội dung dưới đây gồm các phần:

  • Ôn tập các kiến thức cơ bản của bài học
  • Nắm được cách làm và tham khảo đáp án các bài tập

Sẽ giúp các em học sinh nắm vững các kiến thức của bài học Khi nào thì AM + MB = AB? và giải bài tập trang 121 SGK Toán 6 tập 1 được tốt hơn.

Cùng bắt đầu!

Lý thuyết Khi nào AM + MB = AB?

Công thức cộng đoạn thẳng 

Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM+MB=AB.\)

Ngược lại, nếu \(AM+MB=AB\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\) 

giai toan 6 tap 1 trang 121 hinh anh 1

Lưu ý.

a) Ta có thể dùng mệnh đề tương tự với các tính chất trên:

Nếu \(AM+MB \ne AB\) thì điểm \(M\) không nằm giữa \(A\) và \(B.\)

b) Cộng liên tiếp: Nếu \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B,\) \(N\) nằm giữa \(M\) và \(B\) thì \(AM+MN+NB=AB.\)
 

giai toan 6 tap 1 trang 121 hinh anh 2

Giải bài tập trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm và lời giải các bài 46, 47, 48, 49, 50 trang 121 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1:

Bài 46 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB.\)

huong dan giai bai 46 trang 121

Bài giải

Theo đề bài \(N\) là một điểm của đoạn thẳng \(IK\); \(N\) không trùng hai đầu mút vậy \(N\) phải nằm giữa hai điểm \(I\) và \(K\). 

Vì \(N\) nằm giữa hai điểm \(I\) và \(K\) nên \(IK= IN + NK = 3 + 6 = 9\, (cm)\)

Vậy độ dài đoạn thẳng IK là 9 cm. 

bai 46 trang 121

Bài 47 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì \(AM + MB = AB. \)

Để so sánh hai đoạn \(EM\) và \(MF\) : ta cần tính độ dài từng đoạn thẳng ra rồi so sánh chúng với  nhau.

Bài giải

bai 47 trang 121

\(M\) là một điểm của đoạn thẳng \(EF, M\) không trùng với hai đầu đoạn thẳng vậy \(M\) nằm giữa \(E\) và \(F\). 

Vì \(M\) nằm giữa \(E\) và \(F\) nên ta có: \(EM+ MF= EF\). 

Suy ra: \(MF=EF-EM=8-4=4\;( cm)\)

Lại có \(EM=4cm\) nên \(EM=MF\,(= 4cm)\) hay hai đoạn thẳng EM và MF có độ dài bằng nhau.

Bài 48 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Tính độ dài sau \(4\) lần đo và cộng thêm \(\dfrac{1}{5}\) độ dài sợi dây nữa ta được chiều rộng lớp học.

Bài giải

Theo đề bài sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa hai đầu dây và mép tường còn lại bằng \(\displaystyle {1\over 5}\) độ dài sợi dây, nên chiều rộng lớp học sẽ là độ dài của bốn lần sợi dây cộng với \(\displaystyle {1\over 5}\) lần độ dài sợi dây đó.

(chiều rộng lớp học) = (độ dài sau 4 lần đo) + (\(\dfrac{1}{5}\) độ dài sợi dây)

Chiều dài của \(\dfrac{1}{5}\) sợi dây là: \(1,25 . \dfrac{1}{5} = 0,25 m\)

Chiều rộng lớp học là: \(4.1,25 + 0,25 = 5,25 m\)

Vậy chiều rộng lớp học là \(5,25 m.\) 

Bài 49 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì \(AM + MB = AB.\)

Bài giải

a)

bai 49 trang 121 cau a


– Vì  \(M\) nằm giữa hai điểm  \(A\) và  \(N\) nên \(AN = AM + MN\)

– Vì  \(N \) nằm giữa hai điểm  \(B\) và  \(M\) nên  \(BM = BN + MN\)

Theo đề bài:  \(AN = BM\) nên  \(AM + MN = BN + MN \Rightarrow  AM = BN\)

(áp dụng tính chất:  \(a + b = c + b \Rightarrow a = c\) ) 

Vậy \(AM = BN\).

b)

bai 49 trang 121 cau b

– Vì  \(N\) nằm giữa \(A\) và \(M\) nên \(AN + MN= AM\) \(⇒ AN = AM – MN\)

– Vì \(M\) nằm giữa \(B\) và \(N\) nên \(BM + MN= BN\) \(⇒ BM = BN – MN\) 

Theo đề bài: \(AN = BM\) nên \(AM – MN=BN-MN\) \(\Rightarrow AM=BN\) 

(áp dụng tính chất: \(a – b = c – b ⇒ a = c\))

Vậy \(AM = BN\).

Tóm lại: Trong cả hai trường hợp thì hai đoạn thẳng AM và BN có độ dài bằng nhau.

Bài 50 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Bài giải

bai 50 trang 121

Nếu \(TV + VA = TA\) thì điểm \(V\) nằm giữa hai điểm \(T\) và \(A\) (áp dụng phần Nhận xét trang 120 SGK Toán 6 tập 1). 

Bài tiếp theo: Giải Toán 6 tập 1 trang 122

   Trên đây là những kiến thức quan trọng và hướng dẫn giải toán 6 tập 1 trang 121 chi tiết được TuyểnSinhAZ biên soạn với mong muốn giúp các em học tốt môn Toán lớp 6