Bài viết hướng dẫn giải toán 6 tập 1 trang 127

Những nội dung dưới đây gồm các phần:

 • Ôn tập các kiến thức cơ bản của bài học
 • Nắm được cách làm và tham khảo đáp án các bài tập

Sẽ giúp các em học sinh nắm vững các kiến thức của bài học chương 1 hình học 6 – Đoạn thẳng và giải bài tập trang 127 SGK Toán 6 tập 1 được tốt hơn.

Cùng bắt đầu!

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm và lời giải các bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 127 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1:

Bài 1 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Bài giải

Đoạn thẳng AB là gì?

Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Bài 2 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

 • Đoạn thẳng được giới hạn bởi hai đầu mút.
 • Tia được giới hạn về một phía.
 • Đường thẳng không giới hạn ở hai phía.

Bài giải

Vẽ hình:

– Đường thẳng \(AB\) không bị giới hạn về hai phía

– Tia \(AC\) bị giới hạn bởi gốc \(A\)

– Đoạn thẳng \(BC\) bị giới hạn bởi hai đầu mút \(B\) và \(C\)

– Điểm \(M\) nằm giữa \(B\) và \(C\) tức là \(M \in BC\) và \(M\) không trùng với \(A, \, B\)

bai 2 trang 127

Bài 3 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Sử dụng:

 • Hai đường thẳng cắt nhau có 1 điểm chung
 • Hai đường thẳng song song không có điểm chung

Bài giải

a)

bai 3 trang 127 sgk toan 6 tap 1 câu a

b) Vẽ đường thẳng AN cắt đường thẳng a tại S.

bai 3 trang 127 sgk toan 6 tap 1 cau b

Khi đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì không vẽ được điểm S, vì hai đường thẳng song song thì không có điểm chung. Em có thể tham khảo hình sau:

bai 3 trang 127 sgk toan 6 tap 1 cau c

Bài 4 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt.

Bài giải

Ta có thể vẽ 1 trong các trường hợp sau: 

– Bốn đường thẳng cắt nhau đôi một có 6 giao điểm A, B, C, D, P, Q (hình a).

– Trong 4 đường thẳng có hai đường thẳng song song, sẽ có 5 giao điểm A, B, C, D, M (hình b).

– Trong 4 đường thẳng có hai cặp đường thẳng song song, sẽ có 4 giao điểm A, B, C, D (hình c).

– 4 đường thẳng song song với nhau (hình d) và không có giao điểm nào.

bai 4 trang 127
bai 4 trang 127 hinh 2

Bài 5 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì \(AM + MB = AB.\)

Bài giải

giai bai 5 trang 127

Chỉ đo hai lần ta có \(3\) cách sau để xác định độ dài \(AB, \, BC, \, AC\)

– Cách 1:

Đo độ dài hai đoạn thẳng \(AB\) và \(BC \Rightarrow AC = AB + BC\)

– Cách 2:

Đo độ dài hai đoạn thẳng \(AB\) và \(AC \Rightarrow BC = AC – AB\)

– Cách 3:

Đo độ dài hai đoạn thẳng \(BC\) và \(AC \Rightarrow AB = AC – BC\)

Bài 6 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

 • Trên tia (Ox) có (OM=a;ON=b). Nếu (0<a<b) thì điểm (M) nằm giữa hai điểm (O) và (N)
 • Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì (AM + MB = AB.)
 • Trung điểm (M) của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa (A, B) và cách đều (A, B \,(MA = MB).)

Bài giải

bai 6 trang 127

a) Vì hai điểm M và B thuộc tia AB mà \(AM < AB \,( 3cm < 6cm)\) nên điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

b) Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B (theo câu a) nên ta có \(AM + MB = AB\) 

Suy ra \(MB = AB – AM = 6 – 3 = 3 (cm)\)

Ta có \(AM=3cm\) và \(MB=3cm\)

Nên \(AM = MB\, (=3cm).\)

c) Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B (theo câu a) và \(AM = MB \,(=3cm)\) (theo câu b) suy ra M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

Bài 7 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Trung điểm I của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều (A, B \,(IA = IB))

Hay nếu I là trung điểm đoạn AB thì (IA=IB=\dfrac{AB}{2})

Bài giải

bai 7 trang 127

Giả sử I là trung điểm của AB thì \(IA + IB = AB\) và \(IA= IB\)

Do đó: \(\displaystyle IA = IB = {{AB} \over 2} = {7 \over 2} = 3,5(cm)\) 

Cách vẽ: 

Trên giấy, ta lấy một điểm \(A.\) Đặt vạch \(0cm\) của thước trùng với điểm \(A.\) Theo cạnh thước, tìm vạch chỉ \(3,5cm\) và đánh dấu đó là điểm \(I,\) tìm vạch \(7cm\) đánh dấu đó là điểm \(B\), sau đó kẻ đoạn thẳng từ \(A\) tới \(B\) là xong.

Bài 8 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

 • Hai đường thẳng cắt nhau có 1 điểm chung.
 • Dùng thước thẳng, compa (nếu cần) để vẽ hình.

Bài giải

bai 8 trang 127

Vẽ hình theo các bước sau:

– Vẽ hai đường thẳng \(xy\) và \(zt\) cắt nhau tại \(O\) 

– Trên đường thẳng \(xy:\) Lấy \(A\) thuộc tia \(Ox,\) lấy \(C\) thuộc tia \(Oy\) sao cho \(OA = OC = 3cm\)

– Trên đường thẳng \(zt:\) 

   + Lấy \(B\) thuộc tia \(Ot\) sao cho \(OB = 2cm\)

  + Lấy \(D\) thuộc tia \(Oz \) sao cho \(OD = 2. OB = 2.2 = 4cm\)

Bài tiếp theo: Giải Toán 6 tập 2 trang 6

   Trên đây là những kiến thức quan trọng và hướng dẫn giải toán 6 tập 1 trang 127 chi tiết được TuyểnSinhAZ biên soạn với mong muốn giúp các em học tốt môn Toán lớp 6