Bài viết hướng dẫn giải toán 6 tập 2 trang 6

Những nội dung dưới đây gồm các phần:

  • Ôn tập các kiến thức cơ bản của bài học
  • Nắm được cách làm và tham khảo đáp án các bài tập

Sẽ giúp các em học sinh nắm vững các kiến thức của bài học Mở rộng khái niệm về phân số và giải bài tập trang 6 SGK Toán 6 tập 2 được tốt hơn.

Cùng bắt đầu!

Lý thuyết mở rộng khái niệm về phân số

Người ta gọi \(\dfrac{a}{b}\)  với \(a,b \in Z;b \ne 0\) là một phân số, \(a\) là tử số (tử), \(b\)  là mẫu số (mẫu) của phân số.

Ví dụ: \(\dfrac{2}{{13}};\dfrac{{ – 5}}{8};\dfrac{{ – 15}}{{ – 17}};….\)  là những phân số.

Chú ý:

+ Mọi số nguyên \(a\)  có thể viết dưới dạng phân số là \(\dfrac{a}{1}.\)

+ Phân số âm: là phân số có tử và mẫu là các số nguyên trái dấu.

+ Phân số dương: là phân số có tử và mẫu là các số nguyên cùng dấu.

Giải bài tập trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm và lời giải các bài 1 trang 5 và 2, 3, 4, 5 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2:

Giải bài tập trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm và lời giải các bài 1 trang 5 và 2, 3, 4, 5 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2:

Bài 1 trang 5 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn

a) Chia hình chữ nhật đã cho thành 3 hình chữ nhật nhỏ bằng nhau rồi tô màu 2 hình trong 3 hình đó

b) Chia hình vuông đã cho thành 16 hình vuông nhỏ bằng nhau rồi tô màu 7 hình trong 16 hình vuông nhỏ đó

Bài giải

a) Chia hình chữ nhật thành 3 phần, ta tô đậm hai phần.

bai 1 trang 5 toan 6 tap 2 hinh anh 1

b) Chia hình vuông thành 16 phần rồi tô đậm 7 phần. (Các em có thể tô đậm 7 ô vuông khác).

bai 1 -  hinh anh 2

Bài 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn

Hình 4a là một hình vuông được chia thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau, phần tô màu chiếm 2 trong 9 phần đó. Từ đó xác định phân số biểu diến

Làm tương tự đối với các hình còn lại: Ta chia các hình đó thành các phần nhỏ bằng nhau, đếm xem phần tô màu là bao nhiêu phần rồi so với tổng số để xác định phân số biểu diễn

Bài giải

a) Hình vuông được chia thành 9 phần bằng nhau, tô đậm 2 phần.

Do đó hình 4a) biểu diễn phân số \(\dfrac{2}{9}.\) 

b) Ta chia hình trên thành các phần đều nhau được hình như sau:

bai 2 trang 6 sgk toan 6 tap 2 hinh 1

Hình trên được chia thành 12 phần bằng nhau, có 9 phần được tô đậm.

Do đó hình 4b) biểu diễn phân số \(\dfrac{9}{12}\) ;

c) Ta chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau như hình dưới. Phần tô đậm chiếm 1 phần. Nên hình 4c) biểu diễn phân số \(\dfrac{1}{4}\) 

bai 2 hinh 2

d)  Ta chia hình thành 12 phần bằng nhau như hình dưới. Phần tô đậm chiếm 1 phần. Nên hình 4c) biểu diễn phân số \(\dfrac{1}{12}\).

bai 2 trang 6 hinh 3

Bài 3 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn

Người ta gọi \(\dfrac{a}{b}\) với \(a,\,b \in Z\) , \(b \ne 0\) là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. 

Bài giải

a) Hai phần bảy: \(\dfrac{2}{7}\) ;

b) Âm năm phần chín: \(\dfrac{-5}{9}\) ;

c)  Mười một phần mười ba:  \(\dfrac{11}{13}\) ;

d) Mười bốn phần năm : \(\dfrac{14}{5}\). 

Bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn

Số bị chia là tử số, số chia là mẫu số

Bài giải

a) \(3 : 11\) viết là  \(\dfrac{3}{11}\)

b) \(-4 : 7\) viết là  \(\dfrac{-4}{7}\)

c) \(5 : (-13)\) viết là  \(\dfrac{5}{-13}\)

d) \(x\) chia cho \(3\) viết là  \(\dfrac{x}{3}\)

Bài 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn

Lưu ý: mẫu số luôn phải khác 0

Bài giải

Với hai số 5 và 7 ta viết được thành các phân số sau: \(\dfrac{5}{7}\)  và \(\dfrac{7}{5}\);                          

Với hai số 0 và  – 2 ta có thể viết thành 1 phân số (vì mẫu số luôn phải khác 0), phân số viết được là: \(\dfrac{0}{-2}\). 

Bài tiếp theo: Giải Toán 6 tập 2 trang 8

   Trên đây là những kiến thức quan trọng và hướng dẫn giải toán 6 tập 2 tr 6 chi tiết được TuyểnSinhAZ biên soạn với mong muốn giúp các em học tốt môn Toán lớp 6