Bài viết hướng dẫn giải toán 6 tập 2 trang 9

Những nội dung dưới đây gồm các phần:

  • Ôn tập các kiến thức cơ bản của bài học
  • Nắm được cách làm và tham khảo đáp án các bài tập

Sẽ giúp các em học sinh nắm vững các kiến thức của bài học Phân số bằng nhau và giải bài tập trang 9 SGK Toán 6 tập 2 được tốt hơn.

Cùng bắt đầu!

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm và lời giải các bài 8, 9, 10 trang 9 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2:

Bài 8 trang 9 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d}\) gọi là bằng nhau nếu \(a. d = b . c\)

Bài giải

\(a) \,\, \, \text{Vì} \, a.b = (-a).(-b) \, \text{nên} \, \dfrac{a}{-b} \, = \, \dfrac{-a}{b} \)

\(b) \,\, \text{Vì} \, (-a).b = (-b). a \,\, \text{nên} \,\, \dfrac{-a}{-b} \, = \, \dfrac{a}{b} \)

Bài 9 trang 9 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn

Áp dụng: \(\dfrac{a}{-b} = \dfrac{-a}{b}; \,\,\, \dfrac{-a}{-b} = \dfrac{a}{b}\)

Bài giải

Ta có:

\(\dfrac{3}{-4} = \dfrac{-3}{4}\)

\(\dfrac{-5}{-7} = \dfrac{5}{7}\)

\(\dfrac{2}{-9} = \dfrac{-2}{9}\)

\(\dfrac{-11}{-10} = \dfrac{11}{10}\)

Bài 10 trang 9 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) khi và chỉ khi \(a.d=b.c\) 

Nghĩa là từ \(a.d=b.c\) ta lập thành hai phân số bằng nhau thì phải đảm bảo tích chéo bằng nhau.

Cách lập: Phân số thứ nhất ta lấy \(a\) làm tử số thì mẫu số ta lấy là \(b\) hoặc \(c\), từ đó lập phân số thứ hai sau cho đảm bảo tích chéo bằng nhau \(a.d=b.c\) 

(Chú ý rằng khi ta nhân chéo mỗi cặp phân số bằng nhau trên đề bài thì ta đều được đẳng thức \(2.3 = 1.6\) ban đầu. Chẳng hạn: \(\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}\) nhân chéo ta được \(2.3=1.6;…\)) 

Bài giải

Từ \(3 . 4 = 6 . 2.\) 

Ta lập phân số thứ nhất bằng cách lấy tử số là thừa số bất kì ở vế này và mẫu số là thừa số bất kì ở vế kia, từ đó tìm được phân số còn lại.

Các phân số bằng nhau lập được là: \(\dfrac{3}{2}=\dfrac{6}{4}\); \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{6}\); \(\dfrac{6}{3}=\dfrac{4}{2}\); \(\dfrac{3}{6}=\dfrac{2}{4}\)   

Tham khảo thêm hướng dẫn giải Toán 6 tập 2 trang 11

   Trên đây là những kiến thức quan trọng và hướng dẫn giải toán 6 tập 2 tr 9 chi tiết được TuyểnSinhAZ biên soạn với mong muốn giúp các em học tốt môn Toán lớp 6