Toán 6 – Để học tốt môn Toán lớp 6

Lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập Toán 6 sách giáo khoa, sách bài tập số học và hình học 6 giúp bạn học tốt hơn.

Toán lớp 6 phần Số học

Kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập phần số học trong sách giáo khoa Toán 6.

Chương 1: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên

 • Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên
 • Bài 3. Ghi số tự nhiên
 • Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
 • Bài 5. Phép cộng và phép nhân
 • Bài 6. Phép trừ và phép chia
 • Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
 • Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
 • Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng
 • Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • Bài 13. Ước và bội
 • Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
 • Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 • Bài 16. Ước chung và bội chung
 • Bài 17. Ước chung lớn nhất
 • Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

Chương 2: Số Nguyên

 • Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
 • Bài 2. Tập hợp các số nguyên
 • Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
 • Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
 • Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu
 • Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên
 • Bài 7. Phép trừ hai số nguyên
 • Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc
 • Bài 9. Quy tắc chuyển vế
 • Bài 10. Nhân hai số nguyên khác dấu
 • Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu
 • Bài 12. Tính chất của phép nhân
 • Bài 13. Bội và ước của một số nguyên

Chương 3: Phân Số

 • Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
 • Bài 2. Phân số bằng nhau
 • Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số
 • Bài 4. Rút gọn phân số
 • Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số
 • Bài 6. So sánh phân số
 • Bài 7. Phép cộng phân số
 • Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
 • Bài 9. Phép trừ phân số
 • Bài 10. Phép nhân phân số
 • Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
 • Bài 12. Phép chia phân số
 • Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
 • Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
 • Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
 • Bài 16. Tìm tỉ số của hai số
 • Bài 17. Biểu đồ phần trăm

Toán lớp 6 phần Hình học

Kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập phần hình học trong sách giáo khoa Toán 6.

Chương 1: Đoạn Thẳng

 • Bài 1. Điểm. Đường thẳng
 • Bài 2. Ba điểm thẳng hàng
 • Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm
 • Bài 4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng
 • Bài 5. Tia
 • Bài 6. Đoạn thẳng
 • Bài 7. Độ dài đoạn thẳng
 • Bài 8. Khi nào thì AM + MB = AB?
 • Bài 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
 • Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng

Chương 2: Góc

 • Bài 1. Nửa mặt phẳng
 • Bài 2. Góc
 • Bài 3. Số đo góc
 • Bài 4. Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?
 • Bài 5. Vẽ góc cho biết số đo
 • Bài 6. Tia phân giác của góc
 • Bài 7. Thực hành đo góc trên mặt đất
 • Bài 8. Đường tròn
 • Bài 9. Tam giác