Giải Toán lớp 6 Hướng dẫn giải bài tập SGK toán 6 tập 1 & 2

Thư viện hướng dẫn giải toán lớp 6 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên một tư tưởng hoàn toàn mới mẻ, có tính sư phạm, có tính tổng hợp cao.

Nội dung từng bài viết gồm các phần:

  • Kiến thức cơ bản
  • Ví dụ minh họa
  • Hướng dẫn giải các bài tập trong sách giáo khoa
  • Bài tập nâng cao

Với học sinh, tài liệu này cung cấp một bộ giáo trình hoàn chỉnh về mặt kiến thức, dễ đọc, dễ hiểu.

Tài liệu giải toán 6 này cung cấp một bộ giáo án hoàn chỉnh về mặt kiến thức và có tính sư phạm để giảng dạy cơ bản và nâng cao theo tư tưởng đổi mới phương pháp dạy học.