Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc

Tuyển chọn những bài nghị luận hay về quan điểm: Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc của Nguyễn Thi Đề bài: Trong truyện Những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi có nêu lên quan điểm: Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ

Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông

Tuyển chọn những bài phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông Việt Nam qua hai bài Người lái đò Sông Đà Ai đã đặt tên cho dòng sông. Đề bài: Em hãy phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông Việt Nam qua hai bài tùy

Cảm nghĩ về một truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại

Tuyển chọn những bài văn mẫu hay bàn về chủ đề nêu cảm nghĩ về một tác phẩm truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam Đề bài: Nêu suy nghĩ, cảm nhận về một truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam mà anh (chị) yêu thích. Bài văn nghị

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt

Hướng dẫn làm bài và tuyển chọn những bài văn hay phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Hướng dẫn phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm vợ nhặt Đề bài: Em hãy phân tích giá trị hiện

Nghị luận Giá trị của tác phẩm nghệ thuật trước hết là giá trị tư tưởng của nó

Nghị luận Giá trị của tác phẩm nghệ thuật trước hết là giá trị tư tưởng của nó-Hướng dẫn làm bài và những bài nghị luận hay về ý kiến của Nguyễn Khải Hướng dẫn nghị luận giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng Đề bài:

Nghị luận Mỗi tác phẩm là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung

Nghị luận Mỗi tác phẩm là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung-Hướng dẫn làm bài và tuyển chọn những bài nghị luận hay nhất Hướng dẫn làm bài nghị luận mỗi tác phẩm là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung Đề

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, tuyển chọn những bài văn hay nhất giúp các em tham khảo Đề bài: Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc của Phạm Văn Đồng. Bài văn hay nhất của

Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết cho bài văn phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh giúp các em tham khảo và đạt điểm cao Hướng dẫn lập dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập Dàn ý ngắn gọn phân tích Tuyên ngôn độc lập Mở

Phân tích Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Hướng dẫn phân tích Tuyên ngôn độc lập và tuyển chọn những bài văn hay phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh). Hướng dẫn phân tích tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) Đề bài: Em hãy phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh. 1.

Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong Tuyên ngôn độc lập

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết cho đề văn phân tích nghệ thuật lập luận trong tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong tuyên ngôn độc lập Mở bài – Giới thiệu một số nét tiêu biểu về tác giả