Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)

Văn bản Trong lòng mẹ và các kiến thức lý thuyết trọng tâm, sơ đồ tư duy cùng hướng dẫn phân tích, soạn văn bài.    Đoạn trích Trong lòng mẹ, trích hồ kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, đã kể lại một cách chân thực và cảm động những cay đắng, tủi

Tôi đi học (Thanh Tịnh)

Văn bản Tôi đi học và các kiến thức lý thuyết trọng tâm, sơ đồ tư duy cùng hướng dẫn phân tích, soạn bài…    Trong cuộc đời mỗi con người, kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò, nhất là buổi tựu trường đầu tiên, thương được ghi nhớ mãi. Thanh Tịnh đã diễn

Đối xứng trục

Lý thuyết đối xứng trục, các bài tập nâng cao và hướng dẫn giải bài tập trang 87 SGK Toán 8 tập 1. Lý thuyết đối xứng trục Các kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng – Định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau

Dựng hình bằng thước và compa – Dựng hình thang

Lý thuyết dựng hình bằng thước và compa – dựng hình thang. các bài tập nâng cao và hướng dẫn giải bài tập trang 83 SGK Toán 8 tập 1 Lý thuyết dựng hình bằng thước và compa, dựng hình thang Các kiến thức cần ghi nhớ Bài toán dựng hình Ta đã biết vẽ

Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Lý thuyết đường trung bình của tam giác, của hình thang. các bài tập nâng cao và hướng dẫn giải bài tập trang 79 và 80 SGK Toán 8 tập 1. Lý thuyết đường trung bình của tam giác, của hình thang Các kiến thức cần ghi nhớ: Đường trung bình của tam giác –

Hình thang cân

Lý thuyết hình thang cân, các bài tập nâng cao và hướng dẫn giải bài tập trang 74 SGK Toán 8 tập 1. Lý thuyết hình thang cân Các kiến thức cần ghi nhớ Định nghĩa Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Ví dụ: \(ABCD\) là hình

Hình thang

Lý thuyết hình thang. các bài tập nâng cao và hướng dẫn giải bài tập trang 70 và 71 SGK Toán 8 tập 1. Lý thuyết hình thang Các kiến thức về hình thang cần ghi nhớ Định nghĩa  Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Hai cạnh song song gọi

Tứ giác

Lý thuyết tứ giác các bài tập nâng cao và hướng dẫn giải bài tập trang 66 và 67 SGK Toán 8 tập 1 Lý thuyết tứ giác Các kiến thức cơ bản cần ghi nhớ: Định nghĩa Tứ giác \(ABCD\) là hình gồm bốn đoạn thẳng \(AB, BC, CD, DA\), trong đó bất kì

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức, bài tập nâng cao và hướng dẫn giải bài tập trang 57 và 58 SGK Toán 8 tập 1 Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ Các kiến thức cơ bản cần nắm vững: Biểu thức hữu tỉ Mỗi

Phép chia các phân thức đại số

Lý thuyết phép chia các phân thức đại số, bài tập nâng cao và hướng dẫn giải bài tập trang 54 SGK Toán 8 tập 1 Lý thuyết phép chia các phân thức đại số Các kiến thức quan trọng cần nhớ: Phân thức nghịch đảo Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của