Soạn văn 9  – Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9

Tài liệu hướng dẫn soạn văn lớp 9 cùng các bài văn mẫu đặc sắc giúp bạn học tốt và đạt điểm cao môn Ngữ văn 9

Lý thuyết và soạn văn 9

Soạn ngữ văn lớp 9 Tập 1

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài 15

 • Chiếc lược ngà
 • Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (I)
 • Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (II)
 • Kiểm tra phần tiếng việt
 • Ôn tập phần tập làm văn

Bài 16

 • Cố hương
 • Ôn tập làm văn (tiếp theo)
 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Bài 17

 • Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
 • Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
 • Trả bài tập làm văn số 3
 • Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn ngữ văn lớp 9 Tập 2

Bài 18

 • Bàn về đọc sách
 • Khởi ngữ
 • Phép phân tích và tổng hợp
 • Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài 19

 • Tiếng nói của văn nghệ
 • Các thành phần biệt lập
 • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 • Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 • Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Bài 20

 • Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
 • Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
 • Viết bài tập làm văn số 5
 • Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 21

 • Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten
 • Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Bài 22

 • Con cò
 • Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
 • Trả bài tập làm văn số 5
 • Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 23

 • Mùa xuân nho nhỏ
 • Viếng lăng bác
 • Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Viết bài tập làm văn số 6

Bài 24

 • Sang thu
 • Nói với con
 • Nghĩa tường minh và hàm ý
 • Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
 • Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 25

 • Mây và sóng
 • Ôn tập về thơ
 • Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
 • Trả bài tập làm văn số 6

Bài 26

 • Tổng kết phần văn bản nhật dụng
 • Kiểm tra về thơ
 • Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)
 • Viết bài tập làm văn số 7

Bài 27

 • Bến quê
 • Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II
 • Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 28

 • Những ngôi sao xa xôi
 • Trả bài tập làm văn số 7
 • Biên bản

Bài 29

 • Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
 • Tổng kết về ngữ pháp
 • Luyện tập viết biên bản
 • Hợp đồng

Bài 30

 • Bố của Xi-Mông
 • Ôn tập truyện lớp 9
 • Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Bài 31

 • Con chó Bấc
 • Kiểm tra về truyện
 • Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II
 • Luyện tập viết hợp đồng

Bài 32

 • Bắc Sơn
 • Tổng kết phần văn học nước ngoài
 • Tổng kết phần tập làm văn

Bài 33

 • Tôi và chúng ta
 • Tổng kết phần văn học
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 34

 • Tổng kết phần văn học (tiếp theo)
 • Tổng kết phần văn học (tiếp theo)
 • Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi