Toán 10 – Để học tốt môn Toán lớp 10

Lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập Toán 10 sách giáo khoa, sách bài tập đại số và hình học 10 giúp bạn học tốt hơn

Toán lớp 10 – Đại số

Các kiến thức lý thuyết và giải toán 10 phần Đại số các bài tập sách giáo khoa.

Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp

 • Bài 1: Mệnh đề
 • Bài 2: Tập hợp
 • Bài 3: Các phép toán tập hợp
 • Bài 4: Các tập hợp số
 • Bài 5: Số gần đúng. Sai số

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

 • Bài 1: Hàm số
 • Bài 2: Hàm số y = ax + b
 • Bài 3: Hàm số bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

 • Bài 1: Đại cương về phương trình
 • Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
 • Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

 • Bài 1: Bất đẳng thức
 • Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
 • Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
 • Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Chương 5: Thống kê

 • Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
 • Bài 2: Biểu đồ
 • Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
 • Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

 • Bài 1: Cung và góc lượng giác
 • Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
 • Bài 3: Công thức lượng giác

Toán lớp 10 – Hình học

Các kiến thức lý thuyết và giải toán 10 phần Hình học các bài tập sách giáo khoa.

Chương 1: Vectơ

 • Bài 1: Các định nghĩa
 • Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
 • Bài 3: Tích của vectơ với một số
 • Bài 4: Hệ trục tọa độ

Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

 • Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o
 • Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
 • Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 • Bài 1: Phương trình đường thẳng
 • Bài 2: Phương trình đường tròn
 • Bài 3: Phương trình đường elip