Toán 11 – Để học tốt Toán lớp 11

Lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập Toán 11 sách giáo khoa, sách bài tập đại số giải tích và hình học 11 giúp bạn học tốt hơn.

Đại Số và Giải tích lớp 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 • Bài 1: Hàm số lượng giác
 • Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
 • Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Chương 2: Tổ hợp – xác suất

 • Bài 1: Quy tắc đếm
 • Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
 • Bài 3: Nhị thức Niu-tơn
 • Bài 4: Phép thử và biến cố
 • Bài 5: Xác suất của biến cố

Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

 • Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
 • Bài 2: Dãy số
 • Bài 3: Cấp số cộng
 • Bài 4: Cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

 • Bài 1: Giới hạn của dãy số
 • Bài 2: Giới hạn của hàm số
 • Bài 3: Hàm số liên tục

Chương 5: Đạo hàm

 • Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
 • Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm
 • Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
 • Bài 4: Vi phân
 • Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Hình học lớp 11

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

 • Bài 1: Phép biến hình
 • Bài 2: Phép tịnh tiến
 • Bài 3: Phép đối xứng trục
 • Bài 4: Phép đối xứng tâm
 • Bài 5: Phép quay
 • Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
 • Bài 7: Phép vị tự
 • Bài 8: Phép đồng dạng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

 • Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 • Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
 • Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song
 • Bài 4: Hai mặt phẳng song song
 • Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

 • Bài 1 : Vectơ trong không gian
 • Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 • Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc
 • Bài 5 : Khoảng cách
 • Bài 6: Ôn tập chương 3