Toán 12 – Giải toán lớp 12

Toán lớp 12 – Lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập Toán 12 sách giáo khoa, sách bài tập giải tích và hình học lớp 12 giúp bạn học tốt hơn

GIẢI TÍCH LỚP 12

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

 • Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
 • Bài 2: Cực trị của hàm số
 • Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 • Bài 4: Đường tiệm cận
 • Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
 • Ôn tập chương 1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

 • Bài 1: Lũy thừa
 • Bài 2: Hàm số lũy thừa
 • Bài 3: Lôgarit
 • Bài 4: Hàm số mũ Hàm số lôgarit
 • Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 • Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
 • Ôn tập chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng

 • Bài 1: Nguyên hàm
 • Bài 2: Tích phân
 • Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
 • Ôn tập chương 3 Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Chương 4: Số Phức

 • Bài 1: Số phức
 • Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức
 • Bài 3: Phép chia số phức
 • Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực
 • Ôn tập chương 4 Số phức
 • Ôn tập cuối năm phần Giải tích

HÌNH HỌC LỚP 12

Chương 1: Khối Đa Diện

 • Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
 • Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
 • Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
 • Ôn tập chương 1 Khối đa diện

Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

 • Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay
 • Bài 2: Mặt cầu
 • Ôn tập chương 2 Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

 • Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
 • Bài 2: Phương trình mặt phẳng
 • Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
 • Ôn tập chương 3 Phương pháp toạ độ trong không gian
 • Ôn tập cuối năm phần Hình học